امیرعباس صفی خانی

امیرعباس صفی خانی

آخرین بازدید: ---
عضویت: 1 سال و 7 ماه قبل
4
90
29
4
90
29

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه
آموزشی

خب دوستان طبق تحلیل که 2 روز پیش گذاشتم و گفتم که نات کوین تا این ناحیه ها باید بیاد و بعد صعودی بشهو با تعدادی لایک و دیس لایک. مواجه شدم😄نات کوین به 2 تا ناحیه بنده برخورد داشته و ناحیه اول نتونسته روند رو صعودی بکنه و فقط یه واکنش ریز داشته بهشالان هم به ناحیه دوم خورده ک منتظریم ببینیم. چی میشهو در آخر تحلیل نکته ای رو گفتم ک اگه ناحیه دوم. رو بشکنه چی میشهکه امروز رو نمودار اون ناحیه رو کشیدم که ممکنه تا 0.0172 تا 0.0168 ریزش داشته باشه و اون ناحیه بتونه روند رو صعودی بکنهدر صورت شکست ناحیه آخر ما روند نزولی رو پیش خواهد گرفت

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه
آموزشی

سلام خدمت دوستاناین تحلیل در تایم 4 ساعت و ناحیه های 15 دقیقه انجام شدهنات کوین فعلا چوک صعود رو داده به ماو توقع تشکیلBOSرو دارم ک فعلا این اتفاق نیوفتاده  2 تا ناحیه تو تایم 15 مشخص کردمکه توقع دارم بتونن روند رو صعود کنهیکی در قیمت 0.018 هست و اون یکی در قیمت 0.0176به نظرم قیمت تا این حدودا میاد و سقف جدید تشکیل میدهاین فقط یک تحلیل از نظر بنده هستپیشنهادی برای معامله لانگ یا شورت نمیشودنکته :اگه این 2 ناحیه نتوانستند روند را صعود کنند به نظرم روند نزولی خواهد شدو احتمال کم بتونه تو قیمت های 0.0168 برگرده🤷🏻‍♂️نکته 2: فعلا روند صعودی نشده و منتظر اینجا یک BOS هستم

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه
آموزشی

سلام خدمت دوستاناین تحلیل در تایم 4 ساعت و ناحیه های 15 دقیقه انجام شدهنات کوین فعلا چوک صعود رو داده به ماو توقع تشکیلBOSرو دارم ک فعلا این اتفاق نیوفتاده  2 تا ناحیه تو تایم 15 مشخص کردمکه توقع دارم بتونن روند رو صعود کنهیکی در قیمت 0.018 هست و اون یکی در قیمت 0.0176به نظرم قیمت تا این حدودا میاد و سقف جدید تشکیل میدهاین فقط یک تحلیل از نظر بنده هستپیشنهادی برای معامله لانگ یا شورت نمیشودنکته :اگه این 2 ناحیه نتوانستند روند را صعود کنند به نظرم روند نزولی خواهد شدو احتمال کم بتونه تو قیمت های 0.0168 برگرده🤷🏻‍♂️نکته 2: فعلا روند صعودی نشده و منتظر اینجا یک BOS هستم