امیرعباس صفی خانی

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه

۳ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۳ هفته قبل
    خب دوستان طبق تحلیل که 2 روز پیش گذاشتم و گفتم که نات کوین تا این ناحیه ها باید بیاد و بعد صعودی بشهو با تعدادی لایک و دیس لایک. مواجه شدم😄نات کوین به 2 تا ناحیه بنده برخورد داشته و ناحیه اول نتونسته روند رو صعودی بکنه و فقط یه واکنش ریز داشته بهشالان هم به ناحیه دوم خورده ک منتظریم ببینیم. چی میشهو در آخر تحلیل نکته ای رو گفتم ک اگه ناحیه دوم. رو بشکنه چی میشهکه امروز رو نمودار اون ناحیه رو کشیدم که ممکنه تا 0.0172 تا 0.0168 ریزش داشته باشه و اون ناحیه بتونه روند رو صعودی بکنهدر صورت شکست ناحیه آخر ما روند نزولی رو پیش خواهد گرفت