امیرعباس صفی خانی

تحلیل نات کوین در تایم 4 و ناحیه 15 دقیقه

۴ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۴ هفته قبل
    سلام خدمت دوستاناین تحلیل در تایم 4 ساعت و ناحیه های 15 دقیقه انجام شدهنات کوین فعلا چوک صعود رو داده به ماو توقع تشکیلBOSرو دارم ک فعلا این اتفاق نیوفتاده  2 تا ناحیه تو تایم 15 مشخص کردمکه توقع دارم بتونن روند رو صعود کنهیکی در قیمت 0.018 هست و اون یکی در قیمت 0.0176به نظرم قیمت تا این حدودا میاد و سقف جدید تشکیل میدهاین فقط یک تحلیل از نظر بنده هستپیشنهادی برای معامله لانگ یا شورت نمیشود نکته :اگه این 2 ناحیه نتوانستند روند را صعود کنند به نظرم روند نزولی خواهد شدو احتمال کم بتونه تو قیمت های 0.0168 برگرده🤷🏻‍♂️ نکته 2: فعلا روند صعودی نشده و منتظر اینجا یک BOS هستم