مجید کازرون

مجید کازرون

آخرین بازدید: ---
عضویت: 1 سال و 5 ماه قبل
4
46
746
4
46
746

صعود نزدیک است

صعود نزدیک است
خنثی

با توجه به پایان رسیدن موج آخر  اصلاحی بیت کوین به مرز صعود شارپی نزدیک می‌شود پیشبینی نقطه اول صعود ۷۵ هزار و نقطه دوم ۸۱ هزار دلار می‌باشد وپس از رسیدن به آن نقطه مدتی رنج در محدوده ۷۳ هزار الی ۸۰ هزار تا پایان انتخابات آمریکا می‌باشد