مجید کازرون

صعود نزدیک است

۱ ماه قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 75,000$
حد ضرر: 62,000$
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
    با توجه به پایان رسیدن موج آخر  اصلاحی بیت کوین به مرز صعود شارپی نزدیک می‌شود پیشبینی نقطه اول صعود ۷۵ هزار و نقطه دوم ۸۱ هزار دلار می‌باشد وپس از رسیدن به آن نقطه مدتی رنج در محدوده ۷۳ هزار الی ۸۰ هزار تا پایان انتخابات آمریکا می‌باشد