انجمن مالی کردستان

تحلیل یونی سواپ ☀️💸

۱۱ ماه قبل uniswap یونی سواپ
بازه زمانی:
  • ۱۱ ماه قبل
    سناریوهای قیمتی با پیکان ها نمایش دادە شدە است  و زون های مهم قیمتی هم رسم شدە است حتما با تحلیل خودتون مقایسە کنید بعد تصمیم گیری کنید
    پر سود باشید
    درخواست تحلیل داشتید حتما در کامنت ذکر کنید