هادی

پیشبینی هر دو مدل حرکت بیتکوین

۱ سال قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    باید منتظر نشست و دید بازار کدام حرکت را انجام می دهد ، در صورت صعود و گذر از خط مقاومت پیش رو به نقطه ی مورد نظر می رسد(فلش قرمز)
    اگر خط آبی (مقاومت پیش رو )عمل کند ، بیت کوین بعد از رسیدنبه 22700 به طرف پایین نزول پیدا می کند( فلش آبی )