کریپتوباز

ریزش چیلیز

۲ سال قبل chiliz چیلیز
قیمت هدف: 0.101000$
حد ضرر: 0.170000$
بازه زمانی:
  • ۲ سال قبل
    روند قبلی را بیش 50 درصد اصلاح کرده و خط حمایتی 0.17 دلاری روهم به پایین شکسته و در تایم فریم  های بلندمدت میبینیم که در طی روند های صعودی قبلی نتواسنته سقف های جدیدی ایجاد کند  و با کاهش قیمت روبرو بوده است