تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Alickshundra Occasional-Cortex از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۶.۴۸ ت
Jul 23, 2024
$0.000283
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۷.۷۹ ت
Jul 22, 2024
$0.000306
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۸.۷۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000325
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۴ ت
Jul 21, 2024
$0.000279
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۲۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000282
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۰۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000296
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000286
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000250
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000267
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000222
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000160
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000101
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000109
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000110
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000108
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000102
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000101
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000117
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000139
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000136
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000144
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000147
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000174
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000223
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000223
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000202
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000198
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000195
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000191
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000232
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000209
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000286
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000299
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000288
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000287
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000277
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000280
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000266
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000313
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000315
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000377
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000273
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000290
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000198
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000230
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000222
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000243
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000254
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۴۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000252
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۶۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000254

افزودن تراکنش

Alickshundra Occasional-Cortex

AOC

  • AOC
  • IRT
  • USD