Soroush.am

Soroush.am

آخرین بازدید: ---
عضویت: 2 سال و 5 ماه قبل
2
17
17
2
17
17

روند فانتوم

روند فانتوم
خنثی

 چند دیروز  گفتم نقطه حمایته و وقت خریده که خوشبختانه امروز صعودی بوده بازار . ولی هنوز نقطه حمایت نرسیده . صبر کنید . چند روز دیگه اعلام می کنم نقطه حمایت کجاست . از نظر من نقطه حمایت همچنان نرسیده . نکته : هرچقدر هم حرفه ای سیگنال بدی باز شاید اشتباه باشه در نتیجه روی حرف هیچکسی گوش ندید و از روی یک تحلیل خرید نزنید . این نظر شخصی منه  و روی تحلیل من حساب نکنید . تمام

آینده فانتوم

آینده فانتوم
خنثی

با سلام . از نظر من تا چند روز آینده سرمایه داران وارد بازار شده و روند صعودی عالی رو بازار و مخصوصا فانتوم خواهد داشت . ‌که باتوجه به نمودار هم قیمت فعلی فانتوم جایی است که حمایت شکل میگیره و یک روند صعودی خوب رو خواهیم دید . این نظر شخصی من بود اگر اساتید نظر دیگه ای دارند ما هم استفاده می کنیم . فانتوم