Mrcrypto

Mrcrypto

آخرین بازدید: ---
عضویت: 11 ماه و 4 روز قبل
20
97
19
20
97
19

تحلیل ارز Algo/sdt در تایم فریم 30 دقیقه

تحلیل ارز Algo/sdt در تایم فریم 30 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز. ارز Algo/usdt رو در تایم فریم 30 دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزرو با استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم. در حال حاضر یک موقعیت سه پوش و واگرایی معمولی منفی rsi داره و در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش و حتما خودتون بررسی کنید.اگر تحلیل دیگری در ارتباط با این ارز دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.

تحلیل ارز Hft/usdt در تایم فریم یک ساعته

تحلیل ارز Hft/usdt در تایم فریم یک ساعته
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Hft/usdt رو در تایم فریم یکساعته و صرافی بایننس فیوچرزرو با استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.در حال حاضر یک موقعیت سه پوش و واگرایی معمولی منفی rsi داره و در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش و حتما خودتون بررسی کنید.اگر تحلیل دیگری در ارتباط با این ارز دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.

تحلیل ارز Blur/usdt در تایم فریم 30 دقیقه

تحلیل ارز Blur/usdt در تایم فریم 30 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Blur/usdt رو در تایم فریم 30 دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.در حال حاضر یک موقعیت سه پوش و واگرایی معمولی منفی rsi داره و در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش و حتما خودتون بررسی کنید.راستی این موقعیت هارو با دستیار معامله گری اطلس ata پیدا کردم

تحلیل ارز Comp/usdt در تایم فریم 15دقیقه

تحلیل ارز Comp/usdt در تایم فریم 15دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Comp/usdt رو در تایم فریم 15 دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.در محدوده قیمت 45.16تا 44.49 یک ناحیه اردر بلاک صعودیی سازمانی داره و در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کرد.با توجه به اینکه قیمت تا ناحیه فاصله داره این موقعیت در واچ لیست قرار میگیره و باید در زمان رسیدن قیمت به ناحیه بررسی بشه.در زمان رسیدن به ناحیه با داشتن تاییدیه های مناسب مثل واگرایی معمولی مثبت rsi میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش و حتما خودتون بررسی کنید.اگر تحلیل دیگری هم راجع به این ارز داشتید حتما در کامنت ها بنویسیدراستی این موقعیت هارو با دستیار معامله گری اطلس ata پیدا کردم

تحلیل ارز Ark/usd در تایم فریم 15 دقیقه

تحلیل ارز Ark/usd در تایم فریم 15 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیزارز Ark/usdt رو در تایم فریم 15 دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردمدر محدوده قیمت 0.5313 تا 0.5286 یک ناحیه اردر بلاک نزولی سازمانی داره و در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کرد.با توجه به اینکه قیمت تا ناحیه فاصله داره این موقعیت در واچ لیست قرار میگیره و باید در زمان رسیدن قیمت به ناحیه بررسی بشهدر زمان رسیدن به ناحیه با داشتن تاییدیه های مناسب مثل واگرایی معمولی منفی rsi میشه ورود کردصرفا نظر شخصی هستش و حتما خودتون بررسی کنیدراستی این موقعیت هارو با دستیار معامله گری اطلس ata پیدا کردم

تحلیل ارز Knc/usdt در تایم فریم 15 دقیقه

تحلیل ارز Knc/usdt در تایم فریم 15 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Knc/usdt رو در تایم فریم 15 دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.در محدوده قیمت 0.7093 تا 0.7069 یک ناحیه اردر بلاک نزولی سازمانی داره و در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش اگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.

تحلیل ارز Grt/usdt در تایم فریم 30 دقیقه

تحلیل ارز Grt/usdt در تایم فریم 30 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Grt/usdt رو در تایم فریم 30 و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.این ارز در تایم فریم 30 دقیقه،در محدوده قیمتی 0.07830 تا 0.078 ،یک الگو QM صعودی تشکیل داده.با توجه به اینکه قیمت هنوز حدود 2 درصد با این محدوده فاصله دارهاین ارز در واچ لیست قرار میگیره و در زمان رسیدن به ناحیه این الگو،در صورت داشتن تاییدیه های مناسب مثل تاییدیه الگو های کندلی میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش.حتما خودتون بررسی کنید و در صورت تایید خودتون وارد بشید.اگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.راستی این موقعیت هارو با دستیار معامله گری اطلس ata پیدا کردم و میتونید از طریق آدرس زیر با سایت این دستیار معامله گری بیشتر آشنا بشید.ata.trade

تحلیل ارز Zen/usdt در تایم فریم یکساعته

تحلیل ارز Zen/usdt در تایم فریم یکساعته
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Zen/usdt رو در تایم فریم 1ساعته و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.این ارز در تایم فریم یکساعته،در محدوده قیمتی 6.75 تا 6.70 ،یک الگو QM صعودی تشکیل داده.با توجه به اینکه قیمت هنوز حدود 2 درصد با این محدوده فاصله دارهاین ارز در واچ لیست قرار میگیرهو در زمان رسیدن به ناحیه این الگو،در صورت داشتن تاییدیه های مناسب مثل تاییدیه الگو های کندلی میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش.حتما خودتون بررسی کنید و در صورت تایید خودتون وارد بشید.اگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.راستی این موقعیت هارو با دستیار معامله گری اطلس ata پیدا کردم و میتونید از طریق آدرس زیر با سایت این دستیار معامله گری بیشتر آشنا بشید.ata.trade

تحلیل ارز Arb/usdt در تایم فریم 30 دقیقه

تحلیل ارز Arb/usdt در تایم فریم 30 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیز.ارز Arb/usdt رو در تایم فریم 30 و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردم.این ارز در تایم فریم 30 دقیقه ،در محدوده قیمتی 0.076 تا 0.07550 ،یک الگو QM صعودی تشکیل داده.با توجه به اینکه قیمت هنوز حدود 2 درصد با این محدوده فاصله دارهاین ارز در واچ لیست قرار میگیره و در زمان رسیدن به ناحیه این الگو،در صورت داشتن تاییدیه های مناسب مثل تاییدیه الگو های کندلی میشه ورود کرد.صرفا نظر شخصی هستش.حتما خودتون بررسی کنید و در صورت تایید خودتون وارد بشید.اگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید.راستی این موقعیت هارو با دستیار معامله گری اطلس ata پیدا کردمو میتونید از طریق آدرس زیر با سایت این دستیار معامله گری بیشتر آشنا بشید.ata.trade

تحلیل ارز Hook/usdt در تایم فریم یکساعته

تحلیل ارز Hook/usdt در تایم فریم یکساعته
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیزارز Hook/usdt رو در تایم فریم 1ساعته و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده از دستیار معامله گری ATA پیدا کردمدر حال حاضر بر روی سطح 61.8 فیبوناچی خودش قرار داره و میتونه پتانسیل رسیدن به سقف قبلی رو داشته باشهدر صورتی که کندل فعلی به همین شکل یعنی یک پین بار بسته بشه و بعدش هم یک کندل تایید مناسب داشته باشیممیشه ورود کردصرفا نظر شخصی هستشحتما خودتون بررسی کنید و در صورت تایید خودتون وارد بشیداگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید

اوردر بلاک صعودی ارز Amb/usdt در تایم فریم 30 دقیقه

اوردر بلاک صعودی ارز Amb/usdt در تایم فریم 30 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیزارز Amb/usdt رو در تایم فریم 30 دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردمدر محدوده قیمت 0.00851 تا 0.00834یک ناحیه اردر بلاک صعودیی سازمانی دارهو در صورت داشتن تاییدیه مناسب میشه ورود کردصرفا نظر شخصی هستشاگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید

تحلیل ارز Aave/usdt در تایم فریم 15 دقیقه

تحلیل ارز Aave/usdt در تایم فریم 15 دقیقه
صعودی

سلام وقت بخیر دوستان عزیزارز Aave/usdt رو در تایم فریم 15دقیقه و صرافی بایننس فیوچرزبا استفاده دستیار معامله گری ATA پیدا کردماین ارز در حال حاضر خط روند صعودی خودش رو در تایم فریم 15 دقیقه شکستهیک حمایت مهم استاتیک هم داره که ناحیه اش رو مشخص کردم در صورت شکست معتبر این سطح میشه ورود کردصرفا نظر شخصی هستشحتما خودتون بررسی کنید و در صورت تایید خودتون وارد بشیداگر تحلیل دیگری دارید خوشحال میشم در کامنت ها بنویسید

مشاهده بیشتر