hosseinjangy

hosseinjangy

آخرین بازدید: ---
عضویت: 1 سال و 11 ماه قبل
10
295
26
10
295
26

آلت سیزن فقط 8 روز باقی هست بزودی بازار بسیار سرسبزی خواهیم داشت

آلت سیزن فقط 8 روز باقی هست بزودی بازار بسیار سرسبزی خواهیم داشت
خنثی

بیت کوین حوالی 14 هزار کف قیمتی آخر هست وزیر این قیمت احتمال زیاد نخواهد آمد بازار نزدیک 2023 حوالی 30 هزار الی 35 هزار نوسان خواهد کرد روزای خوبی در انتظار بازار هست ---هاوینگ بعدی هم 2024 شروع خواهد شد پس عجله سعی کنید 1 ونیم سال نکنید هر کس تا سال 2025 دوام بیاره پولدار میشه

ada

ada
خنثی

یه پایینی تا 40 سنت داریم احتمالا نزدیک واسیل هست این بروزرسانی قدرت مقیاس پذیری را فراهم خواهد کرد قراردادهای هوشمند بسیار قدرتمندی سوار کاردانو خواهد کرد سال 2023 احتمال خیلی زیاد رتبه دوم را از اتریوم خواهد گرفت ...بخاطر بحران انرژی اتریم باید جاش را کاردانو عوض کنه