جلال مهرجو

جلال مهرجو

آخرین بازدید: ---
عضویت: 3 سال و 3 ماه قبل
1
20
15
1
20
15

اگه روی همین اصول بره جلو باکندل دوجی که توی تایم فرم روزانه که بسته بشه در ادامه روند نزولی پس از عبور از حمایت 21800 به سمت 22200 میره که انشالا پس از حمایت قوی از اونجا حرکت میکنه به سمت 22800 -

اگه روی همین اصول بره جلو باکندل  دوجی که توی تایم فرم روزانه که  بسته بشه در ادامه روند نزولی پس از عبور از  حمایت 21800 به سمت 22200 میره که انشالا پس از حمایت قوی از اونجا حرکت میکنه به سمت 22800 -
خنثی

اگه روی همین اصول بره جلو باکندل دوجی که توی تایم فرم روزانه که بسته بشه در ادامه روند نزولی پس از عبور از حمایت 21800 به سمت 22200 میره که انشالا پس از حمایت قوی از اونجا حرکت میکنه به سمت 22800 -