مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

آخرین بازدید: ---
عضویت: 3 سال و 2 ماه قبل
22
287
43
22
287
43

بیت کوین

بیت کوین
صعودی

بیت کوین تحلیل دو هفته پیش نگاه کنید ۵۳۴۰۰ حمایت بسیار مهمی بود که شکسته نشد سیگنال صعودی داد و در حال حاضر هدف ۶۹۴۰۰ باید بزنه اگر ریزشی انجام بده فرصت خرید حتی تا ۵۹ هزار دلار برای ورود و بعد از شکست ۶۹۴۰۰ و هدف برای ۷۶۴۵۰ دلار سیگنال صعودی ۹۰ درصد اعتبار دارد

Gold

Gold
صعودی

خبرnfpدو سناریو داره اول اینکه نمودار هنوز سیگنال ریزشی نداره صعودی پس اول سیگنال صعود تا ۲۳۸۶ و ۲۴۰۵ و حتی ۲۴۱۲ اگر بخواد بریزه باید بین دو قیمت ۲۴۰۵ تا ۱۲ ببینیم سیگنال سل میده یا هدف ۲۴۹۶ خواهد بود.سناریو دوم این هست مستقیم ۲۳۵۸ بشکنه و کامل ریزش کنه تا انتهای کف ۲۲۳۰ و۲۲۸۹.نظر من اینه اول یه شدو به سمت بالا میره ۲۳۸۶ اگر قوی نباشه یه کله میریزه پایینپس باید ساعت ۱۶ ببینیم چی میشه بیت هم با طلا نوسان پیدا میکنه

تحلیل بیت روز قبل چک کنید

تحلیل بیت روز قبل چک کنید
خنثی

طبق تحلیل کوتاه مدت یک روز پیش رفت بالا تا ۶۷۴۰۰ و ریزش کرد الان در حدود کف ۶۴۳۰۰ تحلیل شده قرارداره ، اگر فشار فروش بالا باشه تا ۶۲۷۰۰ هم میتونه بیاد اگر شروع کنه به کف سازی مستعد خرید حداقل یک سوم چون دوباره به این کف برمیگرده و حتی یه شدو پایین میزنه استاپ جمع کنه انشالله بره برایر۸۳ هزار دلار

بیت کوین

بیت کوین
آموزشی

طبق تحلیل کوتاه مدت یک روز پیش رفت بالا تا ۶۷۴۰۰ و ریزش کرد الان در حدود کف ۶۴۳۰۰ تحلیل شده قرارداره ، اگر فشار فروش بالا باشه تا ۶۲۷۰۰ هم میتونه بیاد اگر شروع کنه به کف سازی مستعد خرید حداقل یک سوم چون دوباره به این کف برمیگرده و حتی یه شدو پایین میزنه استاپ جمع کنه انشالله  بره برایر۸۳ هزار دلار

مشاهده بیشتر