AMIW

AMIW

آخرین بازدید: ---
عضویت: 3 سال و 5 ماه قبل
2
5
97
2
5
97

صعود یا رنج زدن

صعود یا رنج زدن
خنثی

با سلامحرکت درجا تا یک و نیم دلار ملموس است اما آنچه که مهم است، روند صعودی این ارز استبا توجه به اندیکاتور 《 مک دی 》در تایم فریم چهار ساعته، لاین خرید نسبت به میدلاین در حال مقاومت است، از طرف دیگه، در تایم فریم یک ساعته، سيگنال خرید صادر شده است و این دو تا اتفاق باعث امید بیشتر به صعود قدرتمند می شوداز سوی دیگه در اندیکاتور 《 آر اس آی 》، حمایت خوبی روی عدد 30 اتفاق افتاده که امید رو برای صعود افزایش میدهمقاومت ملموسی در قیمت یک دلار و هفتاد سنت وجود داره و در صورت شکستن این مقاومت، صعود تا قیمت دو و نیم دلار در دسترس است💰❤️ پرسود باشید

روند بعدی سلسیوس

روند بعدی سلسیوس
خنثی

با سلامحرکت درجا تا یک و نیم دلار ملموس است اما آنچه که مهم است، روند صعودی این ارز استبا توجه به اندیکاتور 《 مک دی 》در تایم فریم چهار ساعته، لاین خرید نسبت به میدلاین در حال مقاومت است، از طرف دیگه، در تایم فریم یک ساعته، سيگنال خرید صادر شده است و این دو تا اتفاق باعث امید بیشتر به صعود قدرتمند می شوداز سوی دیگه در اندیکاتور 《 آر اس آی 》، حمایت خوبی روی عدد 30 اتفاق افتاده که امید رو برای صعود افزایش میدهمقاومت ملموسی در قیمت یک دلار و هفتاد سنت وجود داره و در صورت شکستن این مقاومت، صعود تا قیمت دو و نیم دلار در دسترس است❤️💰 پر سود باشید