Cuckoo

Cuckoo

آخرین بازدید: ---
عضویت: 2 سال و 8 ماه قبل
2
22
3
2
22
3

تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین
خنثی

در تایم فریم روزانه سویینگ صعودی با قدرت تشکیل شده و قیمت درحال اصلاح است؛ عمق اصلاح میتواند تا زیر ۶۴۰۰۰ واحد نیز ادامه داشته باشد؛ اما نکته ای که هست در ۶۹۰۰۰ حمایت خوبی دارد و احتمال اینکه از همینجا به روند صعودی خود ادامه دهد زیاد است؛باتوجه به اخبار اقتصادی جهان باوجود تورم چسبنده ونرخ های بهره بالا  همچنان اقتصاد قویست وکسبو کارها رونق خوبی دارنداین اخبارهمچنان به بیت کوین وسایر دارایی های ریسکی اجازه رشد میدهدمیتوان امیدوار بود که بیت کوین در آینده ای نزدیک بتواند سقف های جدیدی را ببیند