HUNTER

شروع روند طوفانی SLP

  • ۴ ماه قبل
    روند شروع شده ، تارگت اول زده شده ، نقدینگی بازارش زیاد شده . نمودار از خرید های سنگین خبر مید  موفق باشید