رضا شفیعی

تحلیل API3 در کوتاه مدت.

۴ ماه قبل api3 ای پی آی 3
قیمت هدف: 5.26$
حد ضرر: 2.91$
بازه زمانی:
  • ۴ ماه قبل
    یک موقعیت عالی برای پوست سر، با توجه به اینکه ما در یک روند صعودی strong و تحلیل موج اصلاحی هستیم، می‌توانیم انتظار بازگشت به منطقه سبز را داشته باشیم.
    صبور باشید و از profitTrade فعال خود لذت ببرید