Alireza abedpour

الکورند تایم روزانه به هیچ وجه از دست ندین

۴ ماه قبل algorand الگورند
  • ۴ ماه قبل
    #ALGO#D1 آلگوراند هم چارت خفنی داره 💰 از همین قیمت فعلی میشه پله ای خرید زد👌☄️ با تارگت کوتاه مدتی 0.5 ✔️💥 و حدضرر تثبیت زیر قیمت 0.21⚠️