Ehsan

تحلیل یک روز

۴ ماه قبل star-link استارلینک
قیمت هدف: 0.000003$
  • ۴ ماه قبل
    سلام خدمت دوستان عزیاستارلینک در چند روز گذشته از مثلث خود خارج شده بودکه تونسته مجدد ب داخل مثلث برگردههمینطور ک مشاهده میکنید در دو مثلث قرار داره ک سقف مثلث اول حدود ۳۲۲۵ می باشد ک با شکست اون میتونه تا سقف مثلث دوم ک ۳۵۰۰ هست برسهودر صورت شکست مثلث بزرگتر میتونه۴۲۵۰ودر صورت رد کردن این مقاومت به ۹۰۰۰ برسه البته فعلا تحلیلی ک از این ارز میشه کرد همینهمراقب باشید کف استارلینک ۰۰۰۰۰۲۴ می باشد ودر صورت نزول میتونه افت شدیدی کنه