Farbod Karimi

روند ارز ترون (TRX)

۵ ماه قبل tron ترون
قیمت هدف: 0.180000$
حد ضرر: 0.080000$
بازه زمانی:
  • ۵ ماه قبل
    ارز در یک کانال فرضی قرار دارد و در حال نزدیک شدن به میدلاین این کانال می باشد .به تازگی مقاومت مهمی را شکسته و در صورت تثبیت می تواند و شکست مقاومت میدلاین به سمت سقف قبلی حرکت کند .حدضرر محدوده 0.08 می باشد .