........

تحلیل تتا فیول

۵ ماه قبل theta-fuel تتا فیول
  • ۵ ماه قبل
    قیمت TFUEL به مدت چند هفته محدود در یک بازه قرار داشته و این شکست می تواند باعث یک حرکت بلندمدت مثبت شود. این بدان معناست که احتمالاً قیمت شروع به افزایش شدیدی می کند و یک روند صعودی قوی را آغاز می کند. با این حال، اهمیت دارد که به یاد داشته باشید که حرکات بازار قابل پیشبینی نیستند و همیشه پیشنهاد می شود پیش از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، تحقیقات و تحلیلهای خودتان را انجام دهید.