........

تحلیل op

۵ ماه قبل optimism-ethereum آپتیمیسم
  • ۵ ماه قبل
    الگوی قطره سقوطی در بازار  به سمت بالا شکست داده شده است، این شکست تاییدیه ای برای حس مثبت  می باشد و هدف قرارگیری در نزدیکی $4.400 است.