Mahdi

برداشت ازاد Ldo

۵ ماه قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی:
  • ۵ ماه قبل
    نظر بنده رشد تا ۴.۵ بازه کوتاه مدتاگه سود کردید بنده رو یاد کنیدتحلیل و برداشت ازاداگه نظری خلاف دارید به من هم بگویید