........

تحلیل ترون

۵ ماه قبل tron ترون
  • ۵ ماه قبل
    تحلیل #TRX از الگوی فنجان و دسته خارج شده است و همراه با افزایش چشمگیر حجم اتفاق .افتاده است. که میتواند  نشاندهنده  یک روند صعودی باشد سناریو فعلی نشان دهنده ادامه رالی مثبت است،