Alireza abedpour

تجزيه و تحليل ZEN به هيچ وجه از دست نديد

۶ ماه قبل horizen هورایزن
  • ۶ ماه قبل
    #ZEN#H1هورایزن تایم فریم یک ساعت 🔥 چارتش بشدت جذابه و ترند نزولی خودش رو با قدرت شکسته و درحال پولبک‌ می باشد از نواحی ۷ دلار میشه پله ای اهرم پایین لانگش کرد با اهداف کوتاه مدتی ۱۰دلار و حدضر تثبیت قیمت زیر نواحی حمایتی مشخص شده ☄️