مایرو

تحلیل ارز باب

۶ ماه قبل bob1 باب
  • ۶ ماه قبل
    تایم فریم ۶ ساعته مثلث کنج نزولی تشکیل داده درصورت شکست از بالا مثلث به تارگت مشخص می رسه