Hamid

تحلیل باب

۶ ماه قبل bob1 باب
قیمت هدف: 0.000085$
  • ۶ ماه قبل
    در صورت شکست خط روند صعود تا محدوده 0.000085


    🚀🚀