مایرو

تحلیل ارز کوین۹۸ C98

۷ ماه قبل coin98 کوین ۹۸
  • ۷ ماه قبل
    در تایم فریم 3 روز در کانال صعودی قرار داره و بخوبی داره می‌ره رو به بالاتارگت اول 0.33