مایرو

تحلیل ارز ساتس SATS

  • ۷ ماه قبل
    الگوی پرچم تشکیل داده و همچنان روندش صعودیهتارگت بعدیش 0.000001