Narges

صعودی

۷ ماه قبل algorand الگورند
بازه زمانی:
  • ۷ ماه قبل
    در صورتی که بالا ی مووینگ پنجاه هفتگی کندل بسته شهکه تا دو روز دیگه بسته میشه احتمال خیلی زیادمی‌تونه حدودا سود هشتاد درصدی بده