Univers_team

روزانه Flux

۷ ماه قبل zel فلاکس
  • ۷ ماه قبل
    با لایک های شما بنده انرژی میگیرم ممنون 💙🧘ارز Fluxدرصورت شکست خط روند نزولی خود میتوانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید