Univers_team

هفتگی perp

  • ۷ ماه قبل
    با لایک های شما بنده انرژی میگیرم ممنون 💙🧘ارز perpزیر نظر داشته باشید در صورت شکست موفق می‌توانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید