Mehdi3351

تحلیل چارت ۴ ساعته DAO

۸ ماه قبل dao-maker دائو میکر
  • ۸ ماه قبل
    همانطور که در تصویر مشخص هست پس از روند صعودی ریزش تا محدوده دیماند که دقیقا بالای موینگ اوریج ۲۰۰ هست به وجود آمده بنابرین ما بر باور هستیم که در هر محدوده دیماند زمان مناسبی برای لانگ میباشد