Univers_team

GTC هفتگی

۱۰ ماه قبل gitcoin گیت کوین
بازه زمانی:
 • ۱۰ ماه قبل
  ارز GTC
  در انتهای الگو مثلث خود قرار دارد
  برای دومین بار به خط روند نزولی خود رسیده
  در صورت شکست موفق می‌توان شاهد صعود باشیم
  قیمت الان 1 دلار میباشد