Univers_team

Tru روزانه

۱۰ ماه قبل truefi-token تروفای
بازه زمانی:
 • ۱۰ ماه قبل
  ارز TRU
  در حال نزدیک شدن به خط روند هستش
  بعد از شکست موفق خط روند می‌توانیم وارد شویم
  افراد ریسک پذیر می‌توانند یه پله بخرند
  تا به خط روند رسید از معالمه خارج بشند یا صبر کنند
  قیمت الان 0.035