Univers_team

APT روزانه

۱۱ ماه قبل aptos آپتوس
بازه زمانی:
 • ۱۱ ماه قبل
  دیروز ارز APT را تحلیل کردم و نوشتم حتمااااااااااا زیر نظر داشته باشید پست قبلی هستش میتوانید مشاهده کنید
  روی قیمت 6.60 معرفی کردم
  امروز تازه اخبارش اومد بیرون
  استاید انیستاگرام تازه دارن میگن APT قرار داد بسته با ماکروسافت
  قیمت 7.95