hamid

تتر

۱ سال قبل bitcoin بیت کوین
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    درود بر همگی 
    در تصویر دو خط ترسیمی هست که سایکل حرکتی تتر که با  روند هست مشخص هست .چندین بار از کف خروج داشته که باعث صعود بیت و بالعکس آن با  سقوط بیت کوین در همین روند ۲۴۴۰۰ تا ۲۴۶۹۰ شده است .. در صورت شکست خط روند چه از کف و چه از بالا با کندل قدرتمند منتظر صعود یا سقوط شارپی باشید ..
    این موضوع صرف نظر از داده های کلان و آنچین هست .