• ۱ سال قبل
    در تایم فریم چهار ساعته قیمت واگرایی داره و توی وج نزولی داره میاد پایین RSI هم تو منطقه اور سولد هست و احتمال اینکه از همین قیمتا یه رشد 50/60 درصدی داشته باشه زیاده همینجا خودم میخرمش با حد ضرر 27