امیر بتنج

صعودی

۱ سال قبل truefi-token تروفای
  • ۱ سال قبل
    سلامدوستان در تایم فریم ۱۵ دقیقه  طبق خطوط ترسیمی عمل شده استو اگر به محدوده قیمتی 0.0476 برسه و عبور کنه که احتمالش زیادهبا پامپ قوی مواجه خواهیم شدبه امید رشد مجدد این ارز ✌️🫰🏻🌹