Laqira Protocol

#ChatGPT

۱ سال قبل laqira-protocol Laqira Protocol
  • ۱ سال قبل
    خرسندیم اعلام کنیم که #لاکیرا_پروتکل تحقیق و توسعه را در زمینه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز کرده است که در سال‌های اخیر موضوعی داغ و مبتکرانه بوده و با معرفی #ChatGPT توسط @OpenAI به کمال رسیده است. به زودی اولین محصول خود را عرضه خواهیم کرد. گوش به زنگ باشید.