Laqira Protocol

#DEFI

۱ سال قبل laqira-protocol Laqira Protocol
  • ۱ سال قبل
    در #لاکیرا_پروتکل ما در حال کار بر روی یک پروژه ابتکاری #DEFI هستیم که برای آن از @cosmos و @Injective_ به عنوان بهترین بلاکچین ها استفاده خواهیم کرد. ما راه اندازی اولیه محیط را برای ارزیابی قابلیت های شبکه ها آغاز کرده ایم.