Tradera atlas

صعود برای AGIX

بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    رمز ارز agixروی حمایت قرار دارد واگر حمایت رو حفظ کند می‌تواند تا محدوده های مشخص شده در کوتاه مدت حرکت کند .
    پرسود باشید.