ساسان

روند احتمالی تایتان

۱ سال قبل titanswap TitanSwap
قیمت هدف: 0.089000$
حد ضرر: 0.073000$
بازه زمانی:
 • ۱ سال قبل
  روند احتمالی تایتان برای دوماه آینده 
  روند احتمالی تایتان
  این ارز که بدترین سقوط را تجربه کرده و به پایین ترین سطح قیمت خود رسیده
  در طی دوهفته حرکت برگشتی آرامی را آغاز کرده و انتظار داریم در صورتیکه
  با همین سرعت به روند خودش ادامه بده طی حدودا 45 روز نهایتا دو ماه دیگه
  بتونه خودشو به محدوده 0.16 تا 0.20 سنت برسه
  با توجه به گذشته این ارز جهش های ناگهانی قیمت دور از انتظار نیست

  قیمت سعی داره بالای پیوت 0.08 تثبیت بشه
  حمایت های 0.073 و 0.063 را در سطوح پایین تر داره
  و مقاومت 0.089 را در پیش رو داره
  در صورت تثبیت بالای مقاومت امید به سرعت بیشتر در روند صعودی ایجاد میشود 

  موفق باشی