ساسان

مقایسه الگوی تایتان و ftt

۱ سال قبل titanswap TitanSwap
بازه زمانی:
 • ۱ سال قبل
  مقایسه الگوی تایتان و ftt
  همونطور که مشاهده میکنید ارز ftt پس از ریزش سنگین 
  تشکیل الگوی برگشتی کنج داده و پر قدرت سقف کنج را شکسته
  با توجه به شباهت الگوی تایتان با ftt 
  میشود به جهش قیمت در تایتان امیدوار بود

  تایتان بالای پیوت روزانه 0.073 و زیر پیوت هفتگی 0.076 قرار داره
  در صورت شکست سقف کنج و عبور از پیوت هفتگی
  انتظار داریم تا مقاومت 0.088 جهش کنه
  در صورت عبور و تثبت بالای آن
  مقاومت بعدی محدوده 0.10 می باشد
  موفق باشید