ساسان

روند حرکت تایتان در هفته های آینده

۱ سال قبل titanswap TitanSwap
بازه زمانی:
 • ۱ سال قبل
  تایتان در حال تلاش برای تغییر فاز از نزولی به صعودی
  درصورت موفق شدن مسیر سبز را طی میکند 
  درصورت شکست مسیر قرمز 
  rsi در منطقه اشباع فروش است
  اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای 0.075 تثبیت کنند به صعودی شدن امیدوار میشویم

  اگر فروشندگان قیمت را زیر 0.058 تثبیت کنند در ادامه نزول بیشتر قیمت را شاهد خواهیم بود

  به امید روزهای خوب