اسکادران

برگشت از 0.1490

۱ سال قبل chiliz چیلیز
قیمت هدف: 0.209900$
حد ضرر: 0.148900$
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    برگشت از همین ناحیه قطعی است میتونید خریدتون را تکمیل کنید