نیکراه

کاردانو در نوبت پرش

۱ سال قبل cardano کاردانو
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    کاردانو را در تایم فریم روزانه شش ماهه اخیر مشاهده میفرمایید. کف قیمت در روند فعلی 0.32 و اوج 0.48 را می بینیم. اگر سقف 0.48 زده شود رالی صعودی به سمت 0.8 شروع خواهد شد.
    توصیه مالی نیست.