یک تریدر

کاردانو با ایچیموکو

۱ سال قبل cardano کاردانو
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    هر آن چیزی که تو چارت دیدم و به اشتراک گذاشتم
    منطقه خرید من سی و یک سنت تا سی و سه سوته
    استاد لاسمم هم زیر سی سنت