ایتالیک بوترین

تحلیل بلندمدت ADA-BTC

۱ سال قبل cardano کاردانو
قیمت هدف: 0.000016$
حد ضرر: 0.000021$
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    بعد از شکسته شدن خط حمایتی مشخص شده، انتظار ریزش کاردانو تا محدوده حمایتی میره